Sunday, December 10, 2023
ПиркеШкола и Црква

Школа и Црква

Школа

Село је имало школу и скоро из сваку кућу је имало по једн или два ђака, а из некоју кућу и повише. Ђаци су носили књиђе у платнене торбе, на нође су обували опнци, а на главу мушка деца капу а женска шамије.

Мушката деца су морала кад сретну постарог човека, попа или учитеља, да стуре капу. Кад су улазили у учионицу, сваћи разред се наређа у ред пред вратата и чека да служитељат звони. Учионицете су биле патосане и патосат се мазал с олај. У ћоше је била голема бронзана фуруна, на зидат табла, над таблуту слика на председника, а около на зидовети су накачене слиће од које су децата учила. Децата су седела у скамије, това су клупа и астал заједно, и по два разреда у једну учионицу су учила.

Писало се сас перо од гуску, или перо железно које је набодено на држаљицу и затапало се у мастило. На таблу се писало сас креду. Порано кад неје имало свесће, деца су имала таблице и по њи су писала сас крижуље. Преди таблуту је бил астал на учитељатога и на једну страну рачунаљћа сас дрвене куглице, које су биле наређане на десет жице по десет комада, пола су биле беле а пола црне.

Лоши ђаци су седели у задњу клупу-магарећу, а немирни су клечали у ћоше на морузна зрна или ђи је учитељат тепал с прут по руће и прсти или сецал за уши. Кад некој млого згреши, остањувал је у затвор.

Учитељ
У школу је станувал учитељ, учитељица и њина деца. Учитеља су сељаци волели и млого му верували. Он је учил децата, али је саветовал и њини родитељи. На учитеља се никој неје љутил ако му је детето тепал у школуту, јербо су родитељи знали да га неје џабе тепал. Учитељети несу били из село куде су службовали, него из град или из некоје друго село. Убаво су се облачили и разликовали се од сељацити.

Служитељ
Служитељ си је бил из село. Њему је била работа да мете учионицете, да цепи дрва и зими да кладе огањ, да доноси воду да пију децата, и све што требе у школуту да се среџује, он је среџувал.

Црква
Село је имало и цркву. У цркву су ишли верници кад је некој версћи празник или недељом. У цркву су венчавани невеста и младожења, крштевана бебетија.

Поп
У село су живели поп и попадија и њина деца. Попат је живел од услуђе које је чинил на сељаци: венчања, крштења, кад некој умре и светил је воду по куће кад дооди нека слава. Своје услуђе је наплачувал у паре и робу.

Поклисар
Село је имало човека који отвара цркву и бије звоне, а зво-нете су се биле кад дооди версћи празник, и кад се отвара црква за празник, кад некој умре, кад се зададе голем облак или се догоди голема несрећа. Поклисарат је чистил црквуту и брисал иконете. Кад служи попат молитву или некој версћи обичај, поклисарат је бил покре њега да му додава какво му затребе. И кад иде попат да свети воду, на задушнице и на трпезе на покојника, поклисарат иде с њега да му носи порезаницете или какво му даду. Поклисаратога си је плачал попат и црквата, кметат и селото неје имало никакву обавезу према њега.

Više od TRAVEL VISA STAY

Lista najmoćnijih država sveta: Ko je i zašto na samom vrhu?

SAD, Kina i Rusija ostale su najmoćnije zemlje sveta...

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će se deliti prema državljanstvu

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu...

Avio kompanija počinje da meri težinu putnika pre ulaska u avion

Od više od 10.000 putnika koji će leteti Er...

Koliko zarađuju piloti u Srbiji i inostranstvu?

U proseku 60.000 ljudi svakog meseca traži informacije o...

Dijeta slavnih glumica za ravan stomak

Vitke figure slavnih dama uvek privlače pažnju na crvenim...

Srbija dobija još jedan putnički aerodrom

Grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne...

Novak: “I didn’t celebrate the way I wanted”

After posing for photojournalists, Serbian tennis player Novak Djokovic...

Šta možete da dobijete besplatno ako letite ekonomskom klasom

Nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je šta sve možete...