Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Slovenija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Sloveniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Nosiocima pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci za Sloveniju. Nije potrebna viza na putni list u slučaju gubitka pasoša. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

Uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Slovenija ima 64 međunarodna granična prelaza a najvažniji su s Italijom: Škofije, Fernetiči, sa Austrijom: Šentilj, Karavanke, sa Mađarskom: Dolga Vas, Hodoš i sa Hrvatskom: Obrežje, Zavrč, Gruškovje,Vinica, Sečovlje.

Na spoljnim granicama Šengena (sa Hrvatskom) postoji carinska i policijska kontrola, a na unutrašnjim samo povremena policijska. Telefon policije na graničnom prelazu Obrežje je ++386 (0)7 466 05 50.

Za boravak u Republici Sloveniji, ukoliko putnik ne putuje preko turističke agencije ili nema garantnu izjavu, novčani iznos koji treba da poseduje za svaki planirani dan boravka je 70 evra. Za maloletna lica koja putuju sa roditeljem ili starateljem taj iznos je 35 evra. Nije potrebna pismena saglasnost roditelja ili staratelja za ulazak maloletnog lica u Sloveniju, ukoliko dete putuje bez njih, ali pogranični organi u svakom slučaju procenjuju da li ima elemenata nedozvoljenih radnji.

Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno prilikom ulaska u zemlju, ali se svaka zdravstvena usluga, pa i hitna, plaća, tako da je poželjno imati putno zdravstveno osiguranje.

Novac i hartije od vrednosti u vrednosti većoj od 10.000 € potrebno je prijaviti carinskim organima, a mora se posedovati dokaz o poreklu novca. Unos manjih iznosa je dozvoljen bez prijave, ali su carinski organi ovlašćeni da u slučaju osnovane sumnje zatraže dokaz o poreklu novca.

Stranci koji dolaze u lov unose oružje preko graničnog prelaza na osnovu odobrenja za unošenje i iznošenje oružja koje izdaje konzularno predstavništvo Republike Slovenije u inostranstvu ili organ koji vrši graničnu kontrolu ukoliko lice:

 • priloži važeći oružani list izdat u državi gde ima prebivalište ili potvrdu da se za takvo oružje ne izdaje oružani list
 • navede opravdan razlog za prenos oružja ili municije
 • zatraži saglasnost za prenos oružja preko teritorije država članica EU.

Roba u ličnom prtljagu putnika iz trećih država uvozi se bez dažbina, do vrednosti od 300 €, a u vazdušnom saobraćaju do 430 €. Za mlađe od 15 godina dozvoljena vrednost je 150 €, bez obzira na prevozno sredstvo.

Količine akcizne robe oslobođene uvoznih dažbina su:

 • duvan i duvanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama
  duvana
 • alkoholna pića : do 1 litar alkoholnog pića koje sadrži više od 22 vol % alkohola ili 2 litra
  sa sadržinom manjom od 22 vol.% alkohola
 • vino i pivo: do 4 litra nepenušavog vina ili 16 litara piva.

Ove količine mogu uneti samo lica starija od 17 godina.

Pod malim životinjama podrazumevaju se psi, mačke, beskičmenjaci, ribice, reptili, ptice, glodari i domaći kunići. Za pse i mačke potrebna je potvrda o vakcinisanju protiv besnila i odgovarajuća međunarodna veterinarska potvrda za prelaz granice. Ostale životinje treba da imaju međunarodnu veterinarsku potvrdu za prelaz granice i da budu označene. Ovi uslovi su jedinstveni na teritoriji EU.

TRANSPORT

Međunarodni aerodromi su u Ljubljani, Mariboru i Portorožu.

Pomorski saobraćaj: slovenačka obalna mesta su povezana pomorskom linijom. Na relaciji Portorož – Ankaran – Portorož na redovnoj liniji vozi brod koji putuje sat i po i pristaje u Bernardinu, Piranu, Izoli i Kopru.

Iz Portoroža u turističkoj sezoni gliser vozi i do Venecije.

Železnička mreža: slovenačka železnička mreža ima 1196 kilometara i pokriva celu državu. Udobnim savremenim vozom se može doći u sve turistički značajnije krajeve, na skijanje ili na more. Postoje i grupni i omladinski popusti od 50% cene prevoza.

Za upravljanje motornim vozilom u Sloveniji dovoljna je nacionalna vozačka dozvola, a ne mora se posedovati međunarodno automobilsko osiguranje (zelena karta).

Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin Srbije koji u Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje…).

Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.

Obavezno je vezivanje na svim sedištima koja imaju ugrađene pojaseve. Svetla moraju biti upaljena i tokom dana. Obaveznu opremu čine: rezervni komplet sijalica, trougao, prva pomoć, fluorescentni prsluk i zimska oprema (gume ili lanci) od 15.novembra do 15.marta. Dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila, dok profesionalni vozači ne smeju imati ni najmanju količinu alkohola u krvi. Najveća dozvoljena brzina na auto putu je 130 km/h, a u naselju 50 km/h.

Za vožnju na autoputu putarina se plaća kupovinom vinjeta na graničnim prelazima, benzinskim pumpama, kioscima, poštama, u AMSZ i na velikom broju benzinskih stanica u Hrvatskoj. Cena vinjete za vozila do 3,5 t: 110 € za godinu dana, 30 € mesečna i 15 € 7- dnevna, a kazna za vožnju bez vinjete je od 300 do 800 €.

Prekršajne kazne za prekoračenje brzine su: za prekoračenje do 10 km/h 50 €; od 10 do 20 km/h 150 €; više od 20 km/h 300. Kazna za nevezivanje pojasa je 120 €, za prekoračenje vremena plaćenog parkiranja 40 €, za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu 300 €. Ukoliko se kazna plati na licu mesta iznos se umanjuje za 50%.

Važno: U slučaju da stranac ne želi ili ne može da plati prekršajnu kaznu policajac ili drugo službeno lice ima pravo da mu oduzme lična dokumenta, vozilo ili drugu imovinu kao obezbeđenje dok ne plati kaznu.

Gradski prevoz: u Ljubljani se na svakom kiosku po ceni od 2 € može kupiti magnetna karta za gradski prevoz “URBANA” i preko toga uplatiti iznos za željeni broj vožnji po ceni od 1,20 €, što će se učitati na karti. Ulaz je obavezno na vratima vozača gde se provlačenjem kartice preko aparata plaća 1,20 € za vožnju autobusom sa presedanjima do sat i po vremena. Vožnja bez plaćenog prevoza kažnjava se sa 40 €.

BEZBEDNOST

Slovenija je veoma sigurna zemlja. Nešto više pažnje na stvari i dokumenta treba obratiti u vozu na međunarodnim linijama, u tržnim centrima i na benzinskim pumpama.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Slovenije stupio je na snagu 1. novembra 2010. godine. Na osnovu ovog sporazuma, državljani Srbije imaju pravo na hitne medicinske usluge u Sloveniji. Da biste to pravo ostvarili potrebno je da pre polaska u inostranstvo, u filijali Zavoda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije po mestu vašeg prebivališta, pribavite obrazac SRB/SI 03. Po dolasku u Sloveniju, obrazac predajte područnoj jedinici Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije u mestu u kome ćete privremeno boraviti. Na osnovu obrasca, dobićete slovenačku ispravu koja će vam, u slučaju potrebe, omogućiti besplatne hitne medicinske usluge. Izuzetno, potvrda SRB/SI 03 se može predati i prilikom korišćenja zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi ili kod privatnog lekara sa kojim je nosilac zdravstvenog osiguranja zaključio ugovor o pružanju usluga.

Ako nemate potvrdu, moraćete odmah da platite i za hitne zdravstvene usluge.

U slučaju potrebe za intervencijom hitne pomoći telefonski broj je 112. Hitnu pomoć u svako doba možete potražiti u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana, Urgentni blok, Bohoričeva 4.

Ostale zdravstvene usluge se plaćaju. Jedan od najvećih privatnih medicinskih centara u Ljubljani je “Barsos”, Gregorčičeva cesta 11, tel. +386 (0)1 242 07 00.

Važno: sedativi koji se često koriste (bensedin, bromazepam i dr.), nalaze se na listi lekova čiji je unos zabranjen. Za unos i najmanje količine leka, čak i jedne table, potrebno je posedovati potvrdu lekara da je takav lek potreban za terapiju (recept nije dovoljan). U protivnom na licu mesta se izriče prekršajna kazna od oko 200 evra.

NOVAC

Novčana jedinica u Sloveniji je evro i moguće je koristiti kreditne kartice naših banaka. U Ljubljani se može ručati u restoranu za 7-10 evra ukoliko se naruči dnevni meni. Smeštaj za dve osobe u dvokrevetnoj sobi u odličnom »Siti« hotelu sa tri zvezdice u centru Ljubljane staje oko 120 €.

OSTALO

Važni telefoni:

 • 112 – hitna medicinska pomoć, vatrogasci, hitna veterinarska pomoć
 • 113 – policija
 • 1987 – Auto moto savez Slovenije – pomoć na putu
 • 1188 – informacije o telefonskim pretplatnicima u Sloveniji[ready_google_map id=’104′]
Srbija-Slovenija
Srbija-Slovenija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *