Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Slovenija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Slovenije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Sloveniju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP Srbije – Koordinaciona uprava. Za nosioca putnog lista u tranzitu nije potrebna viza.


kada putujete u Sloveniju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.

Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Nije potrebna viza na putni list u slučaju gubitka pasoša. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije koje je izdalo MUP Srbije – Koordinaciona uprava.

Slovenija ima 64 međunarodna granična prelaza a najvažniji su:

sa Italijom:
Škofije, Fernetiči,

sa Austrijom:
Šentilj, Karavanke,

sa Mađarskom:
Dolga Vas, Hodoš

i sa Hrvatskom:
Obrežje, Zavrč, Gruškovje, Vinica, Sečovlje.

Na spoljnim granicama Šengena (sa Hrvatskom) postoji carinska i policijska kontrola, a na unutrašnjim samo povremena policijska.


Za boravak u Sloveniji, ukoliko putnik ne putuje preko turističke agencije ili nema garantnu izjavu, novčani iznos koji treba da poseduje za svaki planirani dan boravka je 70 evra. Za maloletna lica koja putuju sa roditeljem ili starateljem taj iznos je 35 evra. Nije potrebna pismena saglasnost roditelja ili staratelja za ulazak maloletnog lica u Sloveniju, ukoliko dete putuje bez njih, ali pogranični organi u svakom slučaju procenjuju da li ima elemenata nedozvoljenih radnji (zato vam je naš savet da UVEK imate pismenu overenu saglasnost).

Posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije obavezno prilikom ulaska u zemlju, ali se svaka zdravstvena usluga, pa i hitna, plaća, tako da je poželjno imati putno zdravstveno osiguranje.

Novac i hartije od vrednosti u vrednosti većoj od 10.000 € potrebno je prijaviti carinskim organima, a mora se posedovati dokaz o poreklu novca. Unos manjih iznosa je dozvoljen bez prijave, ali su carinski organi ovlašćeni da u slučaju osnovane sumnje zatraže dokaz o poreklu novca.

Stranci koji dolaze u lov unose oružje preko graničnog prelaza na osnovu odobrenja za unošenje i iznošenje oružja koje izdaje konzularno predstavništvo Republike Slovenije u inostranstvu ili organ koji vrši graničnu kontrolu ukoliko lice:

  • priloži važeći oružani list izdat u državi gde ima prebivalište ili potvrdu da se za takvo oružje ne izdaje oružani list
  • navede opravdan razlog za prenos oružja ili municije
  • zatraži saglasnost za prenos oružja preko teritorije država članica EU.

Roba u ličnom prtljagu putnika iz trećih država uvozi se bez dažbina, do vrednosti od 300 €, a u vazdušnom saobraćaju do 430 €. Za mlađe od 15 godina dozvoljena vrednost je 150 €, bez obzira na prevozno sredstvo.

Količine akcizne robe oslobođene uvoznih dažbina su:

  • duvan i duvanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duvana
  • alkoholna pića: do 1 litar alkoholnog pića koje sadrži više od 22 vol % alkohola ili 2 litra sa sadržinom manjom od 22 vol.% alkohola
  • vino i pivo: do 4 litra nepenušavog vina ili 16 litara piva.

Ove količine mogu uneti samo lica starija od 17 godina.


Pod malim životinjama podrazumevaju se psi, mačke, beskičmenjaci, ribice, reptili, ptice, glodari i domaći kunići. Za pse i mačke potrebna je potvrda o vakcinisanju protiv besnila i odgovarajuća međunarodna veterinarska potvrda za prelaz granice. Ostale životinje treba da imaju međunarodnu veterinarsku potvrdu za prelaz granice i da budu označene. Ovi uslovi su jedinstveni na teritoriji EU.

Sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Slovenije stupio je na snagu 1. novembra 2010. godine. Na osnovu ovog sporazuma, državljani Republike Srbije imaju pravo na hitne medicinske usluge u Sloveniji. Da biste to pravo ostvarili potrebno je da pre polaska u inostranstvo, u filijali Zavoda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije po mestu vašeg prebivališta, pribavite obrazac SRB/SI 03. Po dolasku u Sloveniju, obrazac predajte područnoj jedinici Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije u mestu u kome ćete privremeno boraviti. Na osnovu obrasca, dobićete slovenačku ispravu koja će vam, u slučaju potrebe, omogućiti besplatne hitne medicinske usluge. Izuzetno, potvrda SRB/SI 03 se može predati i prilikom korišćenja zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi ili kod privatnog lekara sa kojim je nosilac zdravstvenog osiguranja zaključio ugovor o pružanju usluga. Ako nemate potvrdu, moraćete odmah da platite i za hitne zdravstvene usluge.

U Ljubljani se može ručati u restoranu za 7-10 evra ukoliko se naruči dnevni meni. Smeštaj za dve osobe u dvokrevetnoj sobi u odličnom “Siti” hotelu sa tri zvezdice u centru Ljubljane staje oko 120 €.

Srbija-Slovenija
Srbija-Slovenija udaljenost
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *