Sunday, December 10, 2023
Dokumenta, propisi i zakoniŠta raditi kada nestane putna isprava (pasoš)?

Šta raditi kada nestane putna isprava (pasoš)?

» Shodno odredbi člana 42. Zakona o putnim ispravama (“Službeni glasnik RS” broj 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014), lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova.

» Nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave će rešenjem proglasiti nevažećom

» Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se putna isprava oglašava.

» Nakon donošenja rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije„ , građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave.

Prilikom prijave nestanka putne isprave građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka putne isprave i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom u ” Službenom glasniku Republike Srbije”.

naknada za prijavu nestanka putne isprave
uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: taksa
primalac: R.A.T
iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom broju 1. i po tarifnom broju 9.
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta

naknada za oglašavanje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom u “Službenom glasniku Republike Srbije”

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi oglašavanja
primalac: JP Službeni glasnik Republike Srbije – oglasno odeljenje
iznos: 798,00
žiro račun: 160-14944-58

NAPOMENA: Molimo vas da proverite cene u najbližoj stanici policije

Izvor: MUP RS

Više od TRAVEL VISA STAY

Lista najmoćnijih država sveta: Ko je i zašto na samom vrhu?

SAD, Kina i Rusija ostale su najmoćnije zemlje sveta...

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će se deliti prema državljanstvu

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu...

Avio kompanija počinje da meri težinu putnika pre ulaska u avion

Od više od 10.000 putnika koji će leteti Er...

Koliko zarađuju piloti u Srbiji i inostranstvu?

U proseku 60.000 ljudi svakog meseca traži informacije o...

Dijeta slavnih glumica za ravan stomak

Vitke figure slavnih dama uvek privlače pažnju na crvenim...

Srbija dobija još jedan putnički aerodrom

Grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne...

Novak: “I didn’t celebrate the way I wanted”

After posing for photojournalists, Serbian tennis player Novak Djokovic...

Šta možete da dobijete besplatno ako letite ekonomskom klasom

Nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je šta sve možete...