Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Travel dokumenat

Travel dokumenat je vrsta putne isprave određene države koja omogućuje putovanje nosiocu. Izdaje se osobi koja uživa zaštitu države koja ga je izdala, kao na primer azilantima i sl.

Nosilac travel dokumenta nema državljanstvo dotične države, što ne znači da nije ušao u proceduru dobijanja državljanstva.

Sa travel dokumentom može putovati u svim državama osim u onoj odakle je izbegao što je i naznačeno na samom dokumentu.

Pre dolaska u Republiku Srbiju svi nosioci travel dokumenta moraju pribaviti vizu Republike Srbije u Ambasadi odnosno DKP-u Srbije.


Odluka o ulasku bez viza od 08.11.2014.g. ne odnosi se na nosioce putnih isprava izdatih u skladu sa medjunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremdenpass/Fremling Pass). U situaciji kada nosilac Travel Document-a ima regulisan boravak u gore navedenim državama, u formi posebnog dokumenta, takodje mora posedovati vizu za ulazak u R. Srbiju

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *