Travel dokumenat

0
166

Travel dokumenat je vrsta putne isprave određene države koja omogućuje putovanje nosiocu. Izdaje se osobi koja uživa zaštitu države koja ga je izdala, kao na primer azilantima i sl.

Nosilac travel dokumenta nema državljanstvo dotične države, što ne znači da nije ušao u proceduru dobijanja državljanstva.

Sa travel dokumentom može putovati u svim državama osim u onoj odakle je izbegao što je i naznačeno na samom dokumentu.

Pre dolaska u Republiku Srbiju svi nosioci travel dokumenta moraju pribaviti vizu Republike Srbije u Ambasadi odnosno DKP-u Srbije.


Odluka o ulasku bez viza od 08.11.2014.g. ne odnosi se na nosioce putnih isprava izdatih u skladu sa medjunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremdenpass/Fremling Pass). U situaciji kada nosilac Travel Document-a ima regulisan boravak u gore navedenim državama, u formi posebnog dokumenta, takodje mora posedovati vizu za ulazak u R. Srbiju

POSTAVI ODGOVOR

Unesite svoj komentar!
Unesete svoje ime