Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Trigliceridi

Šta su trigliceridi?

Trigliceridi spadaju u lipide (masnoće). Neki primeri čistih triglicerida su maslac, ulje kukuruznih klica, maslinovo ulje; a mogu biti biljnog i životinjskog porekla. Konzumirani trigliceridi nakon obroka dospevaju u krv, ali su prisutni u krvi i onda kada ih ne konzumiramo jer se sintetiziraju iz viška ugljenih hidrata u prehrani.

Postoji li veza između triglicerida i holesterola?

Trigliceridi i holesterol su različite vrste lipida. Moguće je, ako osoba ima povišene trigliceride, da takođe ima i povišeni holesterol, iako nema pravila. Trigliceridi i holesterol su sastavni deo životinjske masnoće, tj. kada se konzumiraju meso, mlečni proizvodi, jaja i drugi životinjski proizvodi, konzumiraju se i ti sastojci. Holesterol se ne javlja u biljkama, te zato nije prisutan u biljnim uljima.

Koja je normalna količina triglicerida u krvi?

Količina triglicerida u krvi može znatno varirati, ali je “normalna” količina oko ili ispod 150 mg/dL. Od 150 do 199 mg/dl je granično visoka količina, a od 200 do 499 mg/dl je povišena količina, iznad 500 mg/dl je vrlo visoka količina.

Da li je povišena količina triglicerida u krvi opasna?

Visoka količina triglicerida u krvi često ukazuje na određeni zdravstveni problem. Većim delom su visoki trigliceridi povezani sa porastom LDL (lošeg) holesterola i smanjenjem HDL (dobrog) holesterola. Kod starijih žena je uočena snažna povezanost između visokih triglicerida, niskog LDL holesterola i bolesti srca. U stvari, ta je povezanost tako jaka da neki smatraju visoku količinu triglicerida kod žena posle menopauze kao nezavisnih rizični faktor za razvoj bolesti srca.

Da li bi se žene trebale zabrinuti?

Pre menopauze, žene obično imaju višu količinu HDL holesterola od muškaraca, a navedeni HDL ujedno i štiti od bolesti srca. Kada nakon menopauze kod većine žena dođe do sniženja HDL-a i povišenja LDL-a, dolazi i do promene rizika od bolesti srca.

Kako se mere trigliceridi? 

Vađenejm krvi, najbolje natašte u jutarnjim satima nakon noćnog posta. Test je dobro ponoviti jer količina triglicerida može znatno varirati. Zajedno sa testom na trigliceride dobro je napraviti i testove za holesterol, koji će nadopuniti nalaz.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *