Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Turkmenistan – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Turkmenistana za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Turkmenistan:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Turkmenistan:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljanima Srbije potrebna je viza za ulazak u zemlju. Vizu je, pored DKP Turkmenistana u inostranstvu, moguće dobiti i na aerodromu u Ašhabadu uz obavezno prilaganje originala ili fotokopije pozivnog pisma fizičkog ili pravnog lica, koje na zakonom propisan način izdaje Državna migraciona služba Turkmenistana.

Za detaljnije informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Turkmenistana u Moskvi:

Filipovskiy péréoulok, d. 22
119019 Moscow
Russia

Telefon: (+7) (495) 691 65 93 / 13 56.

EMAIL: office@turkmenembassy.ru i consul@turkmenembassy.ru

Poseban carinski režim predviđen je za tepihe, nakit, muzičke instrumente, zaštićene vrste životinja, antikvarne i umetničke predmete.

Glavni aerodrom je u Ašhabadu. Redovni letovi postoje sa Bakuom, Frankfurtom, Moskvom, Istanbulom, Taškentom, Abu Dabijem, Bangkokom, Pekingom, Alma Atom, Nju Delhijem, Dubaijem, Londonom, Minskom.

Ne traži se posebna vakcinacija prilikom ulaska. Za strance koji dolaze na period duži od 90 dana, potrebna je potvrda da ne boluju od SIDE.

Praktikuje se uglavnom gotovinsko plaćanje. Pojedini hoteli primaju kreditne kartice.

Srbija-Turkmenistan
Srbija-Turkmenistan udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *