Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Turska – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Turske za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Tursku:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od dana prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od dana prvog ulaska.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza.


kada putujete u Tursku:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Za ulazak u Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima Srbije nije potrebna viza. Državljani Srbije koji žele da borave u Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu uputiti i on line, preko ovog sajta.

Od 01. januara 2015. godine strani državljani koji ulaze u Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, odnosno 6 meseci od dana ulaska u Tursku.

Ukoliko u Tursku dolazite sopstvenim motornim vozilom, potrebno je prethodno obezbedite međunarodnu vozačku dozvolu, kao i zeleni karton za motorno vozilo. Vozilom sa stranim registarskim tablicama možete upravljati najduže šest meseci, posle čega morate napraviti pauzu od šest meseci pre eventaulnog ponovnog korišćenja istog vozila u Turskoj. Cene goriva za motorna vozila su visoke.

Preporučujemo da izbegavate prisustva mestima masovnog okupljanja, kao i kretanje van zona predviđenih za boravak turista. Procena je da u istočnim i jugoistočnim turskim provincijama postoje elementi pojačanog bezbednosnog rizika, u poređenju sa drugim delovima Turske.

Potreban je dodatni oprez tokom boravka na turističkim destinacijama (Istanbul – Trg Taksim, Palata Sultan Ahmet, ulice u okolini Grand bazara i Bazara začina) i u većim primorskim mestima. Preporučujemo da nosite kopije svojih pasoša i samo najneophodnije lične predmete, a da svoja dokumenta i stvari od veće vrednosti bezbedno odložite u hotelskim sefovima.

Skrećemo pažnju turistima da je potreban dodatni oprez pri izboru turističke agencije preko koje realizuju svoje putovanje.

Za sve vrste konzularnih usluga i pomoći državljani Srbije se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Ankari ili Generalnom konzulatu u Istanbulu.

Srbija-Turska
Srbija-Turska udaljenost
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *