Sunday, April 14, 2024
NaslovnaVizni režimUSA vize dele se na dve osnovne kategorije

USA vize dele se na dve osnovne kategorije

USA vize dele se na dve osnovne kategorije:

1. Useljenicke (Immigrant) vize,
2. Privremene (Non-immigrant) vize

Useljenicke (Immigrant) vize omogucavaju trazenje USA drzavljanstva nakon sto se ispune zakonski uslovi u pogledu vremena provedenog u USA u ovom statusu i drugih, zakonom propisanih uslova.

Privremene (Non-immigrant) vize omogucavaju boravak, skolovanje i/ili rad u USA, u zavisnosti od kategorije.
Useljenicke (Immigrant) vize
Vize bazirane na srodstvu
Bliski Srodnici (immedate relatives):
Bracni drugovi, deca i roditelji drzavljanina USA

Preferencijalne kategorije:

1. Neozenjena i neudata deca drzavljanina USA (do navrsenih 21 godine starosti)
2a. Bracni drugovi i deca lica u useljenickom statusu (Permanent Resident)
2b. Neozenjena i neudata deca lica u useljenickom statusu (Permanent Resident) preko 21 godine starosti
3. Ozenjena i udata deca drzavljanina USA
4. Braca i sestre drzavljanina USA

Vize bazirane na zaposlenju u USA

EB-1 Izuzetni profesori univerziteta i naucni radnici i Menadzeri multinacionalnih kompanija
EB-2 Doktori nauka, magistri i druga lica sa izuzetnim znanjima i sposobnostima
EB-3 Lica sa univerzitetskom diplomom i lica sa deficitarnim zanimanjima
EB-4 Specijalni imigranti
EB-5 Investor viza (Green Card)

Specijalne kategorije:

  • Azilanti/Izbeglice
  • Viza Lutrija
  • Amnestija
  • “Private Bill”

Privremene (Non-immigrant) vize

A-1 Ambasadori, druge diplomate i konzularni sluzbenici i clanovi porodice
A-2 Ostali sluzbenici stranih vlada i clanovi porodice
A-3 Lica na sluzbi kod lica koja su u A-1 or A-2, stautsu i clanovi porodice
B-1 Biznis viza (privremena)
B-2 Turisticka viza (privremena)
B-1/B-2 Turisticka i Biznis viza (privremena)
C-1 Lica u tranzitu
C-2 Lica u tranzitu za sediste U.N. (NYC)
C-3 Lica u tranzitu koja pripadaju kategorijama A-1 i A-2 i clanovi posada brodova i aviona u tranzitu
D-1 Clanovi posade broda ili aviona koji kao destinaciju imaju USA
E-1 Poslovni ljudi iz zemalja sa kojima USA ima bilateralni ugovor o trgovini i clanovi porodice
E-2 Investitori iz zemalja sa kojima postoji bilateralni ugovor o trgovini i clanovi porodice
F-1 Studentska viza
F-2 Clanovi porodice studenta koji poseduje F-1
G-1 Clanovi stalnih misija pri medjunarodnim organizacijama
G-2 Ostalo osoblje pri medjunarodnim misijama i clanovi porodice
G-3 Predstavnici nepriznatih stranih vlada i clanoci porodice
G-4 Sluzbenici u medjunarodnim organizacijama i clanovi porodice
G-5 Lica na sluzbi kod lica koja su u G statusu i clanovi porodice
H-1A Medicinske sestre
H-1B Privremena Radna viza
H-2A Nekvalifikovana lica koja rade na farmama usled nedostatka domace radne snage
H-2B Lica koja obavljaju poslove za koje postoji izraziti nedostatak radne snage
H-3 Lice koje dolazi u USA radi obuke
H-4 Clanovi porodice lica koja su u H-1A/B, H-2A/B, ili H-3 statusu
I Predstavnici stranih madija i clanovi porodice
J 1 Medjunarodna razmena
J-2 Clanovi porodice lica u J-1 statusu
K-1 Verenik (verenica) lica sa USA drzavljanstvom
K-2 Deca lica koje je u K-1 statusu
L-1 Intrakompanijski premestaj
L-2 Clanovi porodice lica u L-1 statusu
M-1 Lica na skolovanju (osim akademskog) u USA (kursevi, obuka i slicno)
M-2 Clanovi porodice lica u M-1 statusu
N-8 Roditelji lica u SK-3 Special Immigrant statusu
N-9 Deca lica koja su u N-8 statusu ili SK-1, ili SK-4 Special Immigrant
NATO-1 Sef drzavne misije pri NATO-u i clanovi porodice
NATO-2 Ostali sluzbenici misije pri NATO-u i clanovi porodice
NATO-3 Administrativni sluzbenici u misiji pri NATO-u i clanovi porodice
NATO-4 Zvanicnik NATO (osim NATO-1) i clanovi porodice
NATO-5 Strucnjaci potrebni NATO-u i clanovi porodice
NATO-6 Civilna lica na sluzbi u NATO-u i clanovi porodice
NATO-7 Lica na sluzbi kod lica koja su u NATO 1-6 statusu i clanovi porodice
O-1 Lica koja poseduju izuzetna znanja i dostignuca u nauci, umetnosti, edukaciji, biznisu i sportu
O-2 Lica u pratnji lica u O-1 statusu
O-3 Clanovi porodice lica koje je u O-1 ili O-2 statusu
P-1 Medjunarodno priznati sportisti i estradni umetnici
P-2 Umetnici i estradni radnici koji ucestvuju u medjunarodnoj kulturnoj rameni
P-3 Umetnici i estradni radnici koji ucestvuju u kulturnom programu koji je jedinstven (unique)
P-4 Clanovi porodice lica koja su u P-1, P-2, ili P-3 statusu
Q-1 Ucesnik medjunarodne kulturne razmene
R-1 Verski sluzbenici
R-2 Clanovi porodice lica koje je u R-1 statusu
S-1 Lica koja poseduju informacije neophodne u borbi protiv medjunarodnog kriminala
S-2 Lica koja poseduju informacije neophodne u borbi protiv terorizma
TN NAFTA (Severnoamericki sporazum o slobodnoj trgovini)
TD Clanovi porodice lica u TN statusu


Često postavljanja pitanja – Neuseljeničke vize

Još uvek imam I-94 ili I-94W karton u mom pasošu; šta da radim?
Ako ste napustili SAD a još uvek imate I-94 ili I-94W karton u pasošu, u vašem interesu je da taj karton pošaljete američkim imigracionim vlastima u SAD da bi podatke o vašem izlasku iz SAD korigovali kako ne biste imali problema prilikom sledećeg putovanja u SAD.
Vrlo je važno da popunite poleđinu kartona gde je potrebno da navedete mesto i datum izlaska iz SAD i naziv avio-kompanije. Karton I-94 ili I-94W zajedno sa propratnim objašnjenjem i dokazom vašeg izlaska iz SAD treba da se pošalje na adresu:
ACS – USCIS, SBU, P.O. Box 7125
London, KY 40742-7125
USA
Nemojte ovaj karton slati Ambasadi. Ako to uradite, samo ćete odgoditi korigovanje informacije o vašem izlasku iz SAD. Oni nisu u mogućnosti da te informacije koriguju u kompjuterskom sistemu imigracione službe. Isključivo službenici na Kentucky adresi koju smo naveli imaju mogućnost da koriguju u sistemu informacije sa vašeg kartona.

Koja je razlika između neuseljeničke i useljeničke vize?

Neuseljenjčka viza je za one koji žele da privremeno odu u SAD kao turisti, na poslovni sastanak, privremeni rad ili medicinski tertman. Useljenička viza je za one koji žele stalan boravak u SAD, a na osnovu određenih rodbinskih veza sa američkim državljaninom, nosiocem zelene karte ili na osnovu ponude za stalno zaposlenje.

Putujem preko SAD u drugu zemlju. Da li mi je i tada potrebna viza?

Da. Morate podneti zahtev za B1/B2 kategoriju turističko-poslovne vize ili C1 tranzitne vize, čak i ako samo presedate u drugi avion.

Ja sam državljanin Srbije koji ima važeću američku vizu u starom (plavom) pasošu Svezne Republike Jugoslavije. Da li mogu da putujem sa tom vizom?

Državljani Srbije koji poseduju važeću američku vizu u nevažećem ili poništenom jugoslovenskom pasošu mogu putovati sa starim pasošem Savezne Republike Jugoslavije i novim srpskim (crvenim) pasošem. Obratite pažnju: američka viza u starom pasošu mora biti važeća i ne sme biti poništena ili oštećena na bilo koji način. Biografski podaci (ime, prezime, datum i mesto rođenja itd.) u oba pasoša moraju biti u potpunosti isti. Kada putujete u SAD, morate pokazati vaš novi srpski pasoš i važeću vizu (u starom pasošu) službenicima avio-kompanije i imigracionim službenicima na ulasku u SAD.
Ako i pored važeće vize u starom (plavom) pasošu želite da podnesete zahtev da vam se stavi nova viza u novi srpski (crveni) pasoš, morate doneti važeću vizu u starom pasošu na intervju da vam se poništi. Nova američka viza se ne odobrava automatski. Morate podneti zahtev za novu vizu i doneti sva potrebna dokumenta na intervju. Za instrukcije kako da podnesete zahtev za novu vizu pogledajte stranu http://belgrade.usembassy.gov/consular/nv/apply_ser.html

Kako da zakažem intervju?

Prvo morate da pozovete kol-centar na broj 3050-550.

Da li moram da dođem lično na intervju?

Svi podnosioci zahteva za vizu koji imaju 14 godina i više a manje od 80 moraju lično prisustvovati intervjuu. Izuzetak čine podnosioci zahteva za kategorije viza A1-2, NATO 1-6 i G1-4.

Koliko se čeka na zakazivanje?

Molimo vas da posetite internet prezentaciju Stejt Deparmenta: http://www.travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4788.html?post=Belgrade&x=82&y=20

Da li mogu da zakažem hitan intervju?

Urgentna putovanja
Zahtevi za zakazivanje hitnih termina za intervju biće razmatrani pojedinačno. Ima posebnih termina za urgentna putovanja dnevno na zakazivanje preko call centra na (381-11) 305-0550. Slucajevi se odnose na hitna poslovna putovanja, programe razmene studenata koji upravo pocinju, kasnu kvalifikaciju za sportko takmicenje, itd. Ovakav vid zakazivanja se ipak ne odnosi na one koji nisu dobro unapred isplanirali svoje putovanje. Da bi se zakazao hitan sastanak, mora postojati ocigledno valjan razlog, koji je van kontrole podnosioca zahteva.

Ukoliko su okolnosti takve da morate da putujete pre nego što je moguće zakazati termin, onda molimo da nas kontaktirate sledećim načinom. Lica koja zahtevaju ovu uslugu moraju da dokažu da su kupila pin broj. Ovi slučajevi uključuju:

Putovanja supružnika, dece, roditelja, brata ili sestre, u slučaju ozbiljne bolesti ili smrti. Podnosioci zahteva moraju da pošalju faksom skorašnji nalaz lekara iz SAD, u kojem je opisano stanje pacijenta, kao i kontakt informacije, da bi u slučaju potrebe konzul mogao da kontaktira lekara. Ukoliko je u pitanju prisustvovanje sahrani, izvod iz knjige umrlih ili odgovarajuća dokumentacija moraju faksom da se pošalju konzularnom odeljenju na broj (+381) 11 361-5497.

Hitni medicinski slučajevi. Da bi zakazao termin za intervju, podnosilac zahteva treba da pošalje faksom pismo od lekara iz Srbije ili iz Crne Gore u kojem je objašnjeno zbog čega je u pitanju hitan slučaj i zašto se zahteva tretman u SAD, kao i pismo lekara ili bolnice iz SAD (sa informacijama za kontakt) u kojem se potvrđuje da je zakazan termin za pregled i objašnjava da je u pitanju hitan slučaj. Prilikom intervjua, podnosilac zahteva (ili član porodice ukoliko je podnosilac zahteva hospitalizovan) mora da priloži svu dokumentaciju navedenu pod “Medicinski tretman u SAD”.

Koliko ranije pre mog puta treba da zakažem intervju?

Nikada nije prerano da se podnese zahtev za vizu ukoliko je plan za putovanje u SAD napravljen. Tek na intervjuu podnosilac zahteva će znati da li je dobio vizu ili ne, i tek tada bi trebalo da kupe avionske karte.

Da li mi je potrebno pozivno pismo za neuseljeničku/turističku vizu?

Ne. Nije neophodno da imate pozivno pismo da biste išli u SAD kao turista. Mnogi donose pozivna pisma i garantna pisma na intervju, ali ona najverovatnije neće imati ni pozitivan ni negativan uticaj na ishod intervjua.

Da li mi je potreba rezervacija avio-karte za podnošenje zahteva za vizu?

Apsolutno ne. Molimo sve podnosioce zahteva za vize da sačekaju ishod intervjua i tek tada da kupe avionske karte ili naprave detaljne putne aranžmane.

Koja dokumenta su mi potrebna za podnošenje zahteva za vizu?

Molimo vas da u vezi sa ovim informacijama pogledate stranu http://belgrade.usembassy.gov/consular/nv/bdap_ser.html Kada budete pozvali kol-centar da zakažete intervju, imaćete prilike da postavite sva dodatna pitanja u vezi sa dokumentacijom.
Ukratko, kao dodatak formularu zahteva za izdavanje vize koji morate popuniti, trebalo bi da donesete dokaze o čvrstim društvenim, ekonomskim i porodičnim vezama u zemlji u kojoj živite, dokaz o nameri da u SAD ostanete kratko u skladu sa tipom vaše vize i navedenim razlozima za odlazak, kao i dokazima da nećete morati da radite u SAD da biste se izdržavali, sem ako vam tip vize to ne dopušta.

Planiram da putujem u SAD sa decom ili sa starijim članovima porodice. Da li oni moraju da dođu na intervju?

Podnosioci zahteva za vizu mlađi od 14 godina i stariji od 79 godina ne moraju da prisustvuju intervjuu. Neki drugi član porodice mora biti prisutan na intervjuu da bi doneo zahtev i dokumenta za vizu i da bi mogao da odgovori na eventualna dodatna pitanja konzula.

Ukoliko moja viza bude odobrena, kada će biti spremna?

Vaš pasoš sa vizom je obično spreman sledećeg radnog dana u 16:00h.
Imajte u vidu i to da jedan mali procenat zahteva za vizu mora da prođe dodatnu administrativnu proceduru. Najveći broj tih zahteva se rešava u roku od 60-120 dana, a naša kancelarija će vas o tome obavestiti telefonom . Ukoliko bude potrebna specijalna dodatna administrativna procedura, vreme rešavanja takvih zahteva će varirati od pojedinačnih okolnosti vezanih za svaki predmet.

Ja sam američki državljanin i želim da budem sponzor članu svoje porodice ili kontakt osobi da dođe u SAD. Ako platim njihov put i garantujem da će se oni vratiti, da li će im to obezbediti vizu?

Ne postoji način da garantujete ili sponzorišete podnosioca zahteva za neuseljeničku vizu. Svi podnosioci zahteva za neuseljeničke vize moraju sami ispuniti uslove za dobijanje vize tako što će pokazati da imaju čvrste društvene, ekonomske i porodične veze u svojoj zemlji boravka. Važno je da shvatite da konzul ne može da odobri vizu na osnovu uveravanja ili garancija zainteresovane treće strane u Americi ili negde drugde.

Može li još neka osoba doći na intervju sa mnom?

Ne. Svako mora imati zakazan intervju. Američki državljanin može ući u Ambasadu i sačekati u čekaonici sa podnosiocem zahteva, ali s obzirom na to da se na intervjuu za vizu razgovara sa podnosiocem zahteva i njegovoj situaciji, pratilac će biti zamoljen da sačeka u čekaonici, osim ukoliko konzul ne bude imao specifičnih pitanja za njega. Naši službenici govore srpski kao i neke druge jezike. U situaciji kada podnosilac zahteva ne govori engleski niti neki drugi lokalni jezik, može sa sobom dovesti prevodioca.

Važnost neuseljeničke vize

Važnost mog pasoša je istekla, ali imam još uvek važeću vizu u njemu. Šta da radim?
Svaki putnik koji ima važeću vizu u pasošu čija je važnost istekla, a koji ima u isto vreme i novi važeći pasoš iz iste zemlje može zatražiti ulazak u SAD dajući na uvid oba pasoša. Ovi putnici će moći da uđu u SAD pod uslovom da nemaju nikakvu drugu nepodobnost za ulazak u zemlju, sve do isteka validnosti vize. Nije neophodno imati još jedna viza u novom pasošu.

Kolika je važnost vize? Koliko dugo mogu da ostanem u SAD?

Važnost vize zavisi od tipa vize. Važno je znati da datum važenja vize koji je naznačen na samoj vizi je period u kojem nosilac vize mora iskoristiti vizu za ulazak u SAD. Međutim, molimo vas da imate ovo u vidu: dužinu boravka određuje imigracioni službenik na ulasku u SAD. Na primer, viza koja važi jednu godinu može se koristiti za ulazak u SAD u tom periodu od jedne godine, ali ona NE OMOGUĆAVA nosiocu vize da ostane i boravi u SAD godinu dana! O dužini boravka se odučuje na ulasku u SAD.

Važnost moje vize ističe za mesec dana, a ja planiram da ostanem dva meseca. Da li mi je potrebna nova viza?

Viza može da se iskoristi da se otputuje u SAD sve do datuma njenog isteka. Na ulasku u Ameriku, imigracioni službenik će odrediti dužinu vašeg boravka u SAD. Vaša viza ne mora imati važnost koja pokriva vaš celokupan boravak u SAD – već samo na dan vašeg ulaska u Ameriku. Vaš pasoš, međutim, mora imati važnost koja pokriva vreme vašeg celokupnog boravka.

Moj pasoš je ukraden sa važećom američkom vizom. Da li mogu da prebacim vizu u novi pasoš?

Ne, viza se ne može prebacivati u novi pasoš. Morate podneti novi zahtev za vizu i platiti novu taksu za obradu vašeg zahteva. Policijski izveštaj o izgubljenom ili ukradem pasošu se mora doneti na uvid na dan intervjua.


Ukoliko vam viza nije odobrena

Šta se dešava ako vam viza nije odobrena? Ukoliko ste odbijeni po članu 214(b) američkog imigracionog zakona (INA) da li je to trajno?

Član 214(b) Zakona o imigraciji i naturalizaciji (INA) SAD predviđa da konzularni službenik mora svakog podnosioca zahteva za vizu da smatra potencijalnim useljenikom, nepodobnim za dobijanje neuseljeničke vize, ukoliko podnosilac zahteva ne uveri konzularnog službenika da ima nameru da se vrati u mesto svog stalnog boravka, u zemlji u kojoj živi, nakon privremene posete SAD. Konzul uzima u obzir brojne faktore u donošenjeu odluke za izdavanje vize, uključujući trenutnu lokalnu društvenu i ekonomsku klimu, kao i novije imigracione trendove. Dakle, da bi se pokazala podobnost za vizu nije dovoljno samo dati na uvid određeni set dokumenata. Ukoliko ste odbijeni po članu 214(b) to nije trajnog karaktera (postoje mnoge ozbiljnije nepodobnosti koje su trajne, ali o tome ćete biti obavešteni ukoliko se to bude odnosilo na vas). Možete podneti zahtev za vizu ponovo da biste doneli na uvid nove ili dodatne dokaze u prilog vašoj situaciji ili ukoliko postoje značajne pozitivne promene u odnosu na prethodni zahtev. Dodatni ili novi dokazi, međutim, NE GARANTUJU da će vam viza biti odobrena.

Konzul nije ni pogledao dokumenta koja sam ja doneo na intervju pre nego što mi je odbio molbu za vizu. Zašto?

Dokumentacija samo UPOTPUNJUJE informacije koje podnosilac zahteva daje na intervjuu. Dokumantacija koja se prilaže kao dodatak podacima koji su dati u zahtevu za vizu pregleda se pre nego što se podnosilac zahteva pozove na šalter za intervjue. Konzul koji vrši intervju proverava propratnu dokumentaciju i u vezi s njom postavlja pitanja ukoliko se dovodu u pitanje informacije date na formularu ili na samom intervjuu. Ukoliko su date informacije jasne, nije potrebno ponovo razgovarati o propratnoj dokumantaciji. Važno je propratnu dokumenatciju predati sa zahtevom za vizu kako bi ona bila razmatrana i uzeta u obzir.

Ako mi viza nije odobrena, da li može da mi se vrati novac?

Ne. Taksa za obradu zahteva za izdavanje vize se ne može vratiti.

Ja živim u SAD i pozvao sam svog rođaka/prijatelja u posetu. Moj rođak/prijatelj je podneo zahtev za neuseljeničku vizu i ona mu nije odobrena. Ja sam dostavio informacije o svom državljanstvu, primanjima, imovini, itd. Zar to nije bilo dovoljno?

Svi podnosioci zahteva za neuseljeničke vize moraju se sami kvalifikovati za vizu tako što će pokazati da imaju čvrste društvene, ekonomske i porodične veze u svojoj zemlji. Važno je da shvatite da konzul ne može da odobri vizu na osnovu uveravanja ili garancija zainteresovane treće strane u Americi ili negde drugde.

Kada mogu ponovo podneti zahtev za vizu ukoliko mi je viza odbijena?

Ukoliko ne postoje dramatične promene u vašoj društveno-ekonomskoj situaciji, preporučujemo vam da sačekate sa ponovnim zahtevom za vizu. Međutim, ne postoje ograničenja – možete podneti ponovni zahtev za vizu u svako doba.

Koliko puta mogu da podnesem zahtev za vizu?

Ne preporučuje se prethodno odbijenim podnosiocima zahteva za vizu da po nekoliko puta za redom podnose nove zahteve ukoliko nisu u mogućnosti da pokažu da postoje značajne promene u njihovoj društvenoj ili ekonomskoj situaciji. Ako vaš zahtev za vizu nije odobren, sačekajete dok se vaša situacija značajno ne promeni u odnosu na onu sa prethodnih intervjua. U suprotnom, ishod vašeg sledećeg intervjua će verovatno biti isti kao prethodni.

SAD produžile trajanje viza za građane Srbije na deset godina

Američke turističke i poslovne vize za građane Srbije od danas važe deset godina umesto tri na koliko su do sada izdavane, rekla je američka ambasadorka u Srbiji Meri Vorlik.

Meri Vorlik kaže da će vize izdate građanima Srbije važiti za više ulazaka u SAD:
“Stejt department i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost dali su odobrenje, koja smesta stupa na snagu, da se vize za građane Srbije, u kategorijama turističkih i poslovnih poseta, izdaju na deset godina”, izjavila je Vorlikova na konferenciji za novinare.
Vorlikova je ocenila da ta odluka predstavlja prekretnicu u odnosima Srbije i SAD “kao važan simbol sve dubljeg prijateljstva” dveju zemalja.
Prema njenim rečima, to je maksimalna dužina trajanja viza koja se može odobriti za neki zemlju.
U saopštenju ambasade je precizirano da američke vize izdate putnicima iz Srbije važe za više ulazaka u SAD i da će se ubuduće obnavljati na dest godina.

Simon
Simonhttps://www.travelvisastay.com/
WEB and SEO master. SEO optimizacija sajta. SEO optimizacija slika-fotografija. Izrada web sajta, SMF foruma, CMS: Wordpress i Drupal.
Povezani članci

POSTAVI ODGOVOR

Unesite svoj komentar!
Unesete svoje ime

Popularno

Vizni režim

Zanimljivo