Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Velika Britanija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Velikoj Britaniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Ulazak u Veliku Britaniju je moguć samo sa prethodno pribavljenom vizom. Vize ili turističke propusnice se ne mogu dobiti na graničnim prelazima. Pasoš mora biti važeći u trenutku podnošenja zahteva za vizu, odnosno boravišnu dozvolu (ne postoji određen rok važenja pasoša za turističko putovanje ili regulisanje boravka).

Građanima Srbije potrebna je viza i prilikom tranzita, čak i kada ne prolaze kroz pasošku kontrolu, već odmah nastavljaju putovanje (Direct Airside Transit Visa).

Izuzetak od obaveze pribavljanja tranzitne vize postoji za lica koja imaju sve potrebne dokumente, vizu za zemlju krajnje destinacije i nastavljaju putovanje vazdušnim putem u roku od 24 časa, i to samo ukoliko istovremeno poseduju i jedan od sledećih dokumenata:

  • važeću vizu (uključujući i tranzitnu) za ulazak u Australiju, Kanadu, Novi Zeland ili SAD i važeću avionsku kartu za putovanje iz tih zemalja u druge zemlje
  • važeću avio kartu za putovanje preko Velike Britanije na putu iz Australije, Kanade, Novog Zelanda ili SAD u drugu zemlju, ukoliko putnik u tranzitu ne prolazi preko Velike Britanije više od šest meseci od datuma kada je poslednji put sa važećom vizom boravio u ovim zemljama (uključujući i tranzit)
  • važeću Stalnu boravišnu kartu USA I-551 izdatu posle 21.04.1998
  • važeću Stalnu boravišnu kartu Kanade izdatu posle 28.06.2002
  • važeću jedinstvenu D vizu za ulazak u neku od zemalja EEZ
  • važeću jedinstvenu dozvolu boravka izdatu od zemlje EEZ.

Za detaljnije informacije pročitajte sledeće sa sajta UK Visas and Immigration.

Prilikom ulaska u Veliku Britaniju putničkim vozilima, odnosno kamionima preko kanala Lamanš (brodom ili tunelom) trebalo bi preduzeti ozbiljne mere predostrožnosti kako bi se sprečili pokušaji ilegalnih migranata da provalama u vozila na nezakonit način uđu u Veliku Britaniju. Propisana je odgovornost vlasnika, odnosno vozača motornih vozila, kao i transportnih kompanija kada su u pitanju teretna vozila i visoke novčane kazne, koje se kreću do 2.000 funti za svakog pronađenog ilegalnog migranta.

Pročitajte Uputstva Home Office kako osigurati vozila radi sprečavanja ilegalnih migracija.

Za ulazak u Veliku Britaniju državljanima Srbije nije potreban dokaz o vakcinaciji.

Diskreciono je pravo imigracionog službenika Velike Britanije da odbije ulazak u Veliku Britaniju licu za koje ima razloga da sumnja da dolazi sa ciljem zbog koga mu je viza izdata (ovo pravo koriste sve granične policije na svetu – pa i srpska).

Unošenje i iznošenje novca u gotovini do 10.000 evra ne podleže dokazivanju porekla, a uz dokaz o podizanju novca iz banke, moguće je nositi i veću količinu.

Unošenje akciznih roba dozvoljeno je do količine koja se razumno može smatrati da je za ličnu upotrebu (uobičajeno litar pića i boks cigareta). Unos mesa, mlečnih proizvoda i meda nije dozvoljen.

Unos oružja u Veliku Britaniju moguć je samo radi učešća na takmičenjima i po prethodno pribavljenoj dozvoli policije, koju pribavlja organizator takmičenja.

Životinje koje se unose u Veliku Britaniju moraju posedovati odgovarajući “pasoš”, čip po ISO standardu (pets), ne smeju 6 meseci pre toga boraviti ni u jednoj od država izvan EU ili sa liste izuzetih zemalja, a ukoliko se leče od krpelja ili pantljičare potrebno je da su poslednju terapiju primile najkasnije 48 časova pre putovanja. Detaljnije informacije mogu se dobiti preko ovog linka ili mailom helpline@defra.gsi.gov.uk

TRANSPORT

Svi aerodromi u Velikoj Britaniji su odlično povezani železnicom ili metroom sa gradovima. Vozovi uglavnom kreću i stižu na vreme, a železnička mreža je veoma razgranata. Cena železničkih karata je povoljnija ukoliko se nabavi unapred, važi samo za voz koji polazi u navedeno vreme i nije moguće vratiti neiskorišćene karte.

Kao i u ostalim EU zemljama, naši građani mogu tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska u Veliku Britaniju), odnosno tranzita, sa validnom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati bilo kojim “malim” motornim vozilom. Nije neophodno da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Ovo se odnosi na upravljanje vozilima (i motorciklima) u kategoriji navedenoj u dozvoli i to za vozila do 3,5 t i sa maksimalno do 8 sedišta. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi), koja je navedena u vozačkoj dozvoli, samo ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su pomenuta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, može se aplicirati za vozačku dozvolu Velike Britanije, ali je neophodno ponovno polaganje vozačkog ispita.

Opšte ograničenje brzine u naseljenim mestima je 30, na lokalnim putevima 40, a na autoputevima 70 milja na sat. Izuzetno je razgranata mreža automatskih kamera na važnijim saobraćajnicama. Vozila moraju biti osigurana na ime vozača, a voziti vozilo bez osiguranja smatra se ozbiljnim ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja. Kazne se uobičajeno kreću od 60 (parkiranje), do 120 funti (prekoračenje brzine ili vožnja trakom rezervisanom za autobuse). Ulazak u uži gradski centar Londona autom podrazumeva plaćanje 8 funti po danu ili dnevnu kaznu od 50 funti.

BEZBEDNOST

Nakon terorističkog napada i eksplozije na stanici podzemne železnice u Londonu, koji se dogodio 15. septembra 2017. godine, nivo bezbednosnih pretnji je podignut na najviši kritični stepen (critical), što označava neposrednu opasnost od novih napada i povećano prisustvo policijskih snaga i pripadnika vojske. Nivo bezbednosnih pretnji je 17. septembra vraćen na “izuzetno ozbiljan”(severe), koji označava da i dalje postoji velika verovatnoća od novih terorističkih napada.

Nakon napada na koncertu u Mančesteru, koji se dogodio 22. maja 2017. godine, nivo bezbednosnih pretnji je sa najvišeg stepena (critical) spušten na nivo ozbiljnog (severe), što označava postojanje stvarne i neposredne opasnosti od novih napada.

Građanima Srbije koji nameravaju da putuju u Veliku Britaniju savetuje se dodatan oprez posebno na mestima većeg okupljanja i praćenje informacija o bezbednosnoj situaciji.

Ambasada Srbije u Londonu prati aktuelnu situaciju i relevantna obaveštenja i saveti mogu se dobiti na brojeve telefona: + 44 207 235 9049, e-mail: embassy.london@mfa.rs.

Prema proceni britanske policije, trenutni nivo opasnosti od međunarodnog terorizma za Veliku Britaniju je znatan. Neraspolaže se saznanjima koja bi ukazivala na potrebu odlaganja putovanja.

Iako se Velika Britanija smatra bezbednom zemljom, opasnost od kriminalnih radnji je prisutna i to posebno u predgrađima većih gradova. Najčešće se radi o slučajevima džeparenja na mestima koja su od interesa za turiste, ali su moguće i prevare u menjačnicama, pa se sugeriše da se pre razmene novca turista raspita koliko funti dobija za sumu koju namerava da zameni.

Centralni telefon za pomoć policije, hitne pomoći i vatrogasaca je 999, a građani se mogu obratiti i najbližoj policijskoj stanici.

Gubitak pasoša se mora prijaviti najbližoj policijskoj stanici radi izdavanja odgovarajuće potvrde o gubitku, na osnovu koje se kasnije stranka može obratiti Ambasadi radi izdavanja putnog lista koji će joj omogućiti povratak u Srbiju. Preporučuje se da fotokopirate pasoš. Fotokopija će olakšati i ubrzati izradu putnog lista u slučaju gubitka/krađe pasoša.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Na teritoriji Velike Britanije trenutno ne postoje područja na kojima vladaju epidemije ili zarazne bolesti. Građanima Srbije nije potrebna vakcinacija pre ili nakon putovanja u Veliku Britaniju.

Putnici iz Srbije koji tokom boravka u Velikoj Britaniji imaju akutne zdravstvene probleme mogu se, prema bilateralnom Sporazumu o socijalnom osiguranju, obratiti lokalnim zdravstvenim stanicama i biće oslobođeni plaćanja troškova hitne zdravstvene zaštite, uključujući i troškove bolničkog lečenja za urgentna stanja koja su nastupila nakon dolaska u Veliku Britaniju. Ukoliko se međutim radi o hroničnom oboljenju, čije se stanje pogoršalo nakon dolaska u Veliku Britaniju, putnik će morati da snosi troškove pružene zdravstvene usluge. Pre putovanja, pribavite informaciju preko nadležne službe socijalnog osiguranja u Srbiji o uslovima zdravstvenog osiguranja tokom boravka u Velikoj Britaniji.

Detaljnije informacije o zdravstvenoj politici Velike Britanije mogu se naći na internet stranici Department of Health ili +44.20.7210.4850, a o konkretnim uslugama na stranici National Health Service (NHS) ili na telefon +44.845.4647.

Opšta sanitarana situacija je dobra. Voda sa česme se može korisiti za piće.

NOVAC

Za plaćanje se koristi isključivo funta (oko 1,2 evro). Moguće je koristiti platne kartice banaka iz Srbije.

U Londonu se od prevoza može koristiti metro, autobus i laka železnica. Za plaćanje transporta najpovoljnije je koristiti “Oyster” karticu, o čemu se detaljno moće saznati preko ovog internet linka.

Ostali gradovi povezani su mrežom autobusa i vozova.

Korisni linkovi:

Cene u mnogobrojnim ugostiteljskim objektima značajno variraju, ali je za oko 20 funti moguće pristojno ručati.

Cena prenoćišta varira, u zavisnosti od kategorije smeštaja.

OSTALO

Preporučljivo je izbegavati svaki fizički kontakt ili započinjanje razgovora sa decom, deljenje komplimenata roditeljima, slikanje dece…

Izbegavati neproverene firme i ponude koje izgledaju suviše povoljno. Novac za usluge nikada ne uplaćivati na privatne račune niti slati na ime preko agencija za transfer novca. Savetuje se ekstremna opreznost prilikom kupovine preko interneta ili na ulici, posebno kada prodavac nudi nerealne cene, insistira na ekskluzivnosti ponude ili brzini uplate.

Srbija-Velika Britanija i Severna Irska
Srbija-Velika Britanija i Severna Irska udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *