Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Vijetnam – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Vijetnama za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Zahtev za izdavanje vize: LINK


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Vijetnam:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


NIJE POTREBNA VIZA za ulaz u Srbiju – UKOLIKO

Poseduje važeću Šengen vizu ili vizu Velike Britanije ili ostalih država članica Evropske Unije ili vizu SAD-a ili ako je nosilac strane putne isprave a ima regulisan boravak u državama Šengen zone ili državama članicama EU ili SAD.

Odluka je donešena i usvojena na sednici Vlade RS održanoj 30.10.2014. godine, a stupila je na snagu 08.11.2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka.

Bitno je napomenuti da ova kategorija lica NE MOŽE podnositi zahteve za odobrenje provremenog boravka po nekom od zakonom propisanih osnova. Razlog je sama odredba Odluke, jer je njom propisano da u našu zemlju mogu boraviti najduže 90 dana u periodu od 6 meseci.


kada putujete u Vijetnam:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Vijetnama u Bukureštu.

Za podnošenje Zahteva za vizu Vijetnama potrebno vam je:

ZA TURISTIČKU VIZU:

 • 1 formular za prijavu i 2 fotografije formata 3x4cm,- hotelsku rezervaciju ili poziv osobe/firme iz Vijetnama,
 • rezervaciju avionske karte,
 • pasoš koji važi najmanje još 6 meseci,
 • bankovni računa sa minimum 1000 US dolara,
 • kopija lične karte.

Viza se izdaje nakon nedelju dana, ako su ispunjeni svi traženi zahtevi.

ZA DRUGE VRSTE VIZA (poziv partnera iz Vijetnama):

 • 1 formular za prijavu i 2 fotografije formata 3x4cm,
 • hotelsku rezervaciju ili poziv partnera iz Vijetnama,
 • odobrenje/dozvola izdata od Migracionog odeljenja u Vijetnamu (Ambasada Vijetnama u Rumuniji izdaje vizu na osnovu ovog Odobrenja),
 • rezervaciju avionske karte,
 • pasoš koji važi najmanje još 6 meseci,
 • bankovni računa sa minimum 1000 US dolara,
 • kopija lične karte.

Viza se izdaje nakon nedelju dana, ako su ispunjeni svi traženi zahtevi. Pornosioce za ovu vrstu vize moraju lično doći u Ambasadu.

Address: No. 35, C.A. Rosetti street, district 2, Bucharest, Romania.
Tel. 0040-21-311.03.34; Fax: 0040-21-312.16.26;
E-mail: vvietrom2005@yahoo.com.

Sajt za apliciranje za Vijetnamsku vizu. (Imate 15 minuta za popunjavanje).

Srbija-Vijetnam
Srbija-Vijetnam udaljenost
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *