Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Vojna obavezna dvojnih državljana

Obveznici-dvojno državljlanstvo

Vojni obveznici u inostranstvu imaju ista prava i obaveze kao i vojni obveznici koji borave u zemlji, s tim da postupak za ostvarivanje prava i obaveza rešavaju preko diplomatsko- konzularnih predstavništava (DKP) Republike Srbije u inostranstvu.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu uvode u vojnu evidenciju regrute, odlučuju po zahtevima regruta o boravku iz člana 322. Zakona o Vojsci Jugoslavije, uručuju pozive i obaveštavaju regrute o obavezi javljanja vojnim odsecima, upoznaju ih sa merama koje se protiv regruta mogu preduzeti u slučaju ne odazivanja pozivu, uručuju rešenja o produženju regrutne obaveze i pružaju stručnu pomoć o pravima i obavezama kada je u pitanju vojna obaveza.

Vojni obveznici koji borave u inostranstvu, o svojim pravima i obavezama informišu se preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u zemljama u kojima borave, ili u nadležnom organu Ministarstva odbrane Republike Srbije preko članova svoje porodice ili punomoćnika.

Vojni obveznici koji borave u inostranstvu podležu obavezi služenja vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 35 godina života.

1. Postupak za odlaganje služenja vojnog roka

Vojni obveznici koji borave u inostranstvu uput na služenje vojnog roka odlažu kroz odobrenje za produženje privremenog boravka u inostranstvu. Regruti molbu za produženje privremenog boravka podnose najbližem DKP RS u inostranstvu uz prilaganje potrebnih dokumenata kojim se dokazuje opravdanost boravka.

Za regrute do godine u kojoj navršavaju 27 godina života, DKP donosi Rešenje o odobrenju privremenog boravka, a za period posle 27. godine života, DKP traži saglasnost Ministarstva odbrane.

Dragi zemljaci, veoma je bitno da svoja prava i obaveze u inostranstvu vezane za vojnu obavezu putem odobrenja privremenog boravka do 27. godine rešite putem javljanja nadležnom DKP, Na taj način omogućavate sebi, da u slučaju eventaulnih potreba možete vaš boravak produžiti i posle 27. godine života, ali uz dokaz da ste svoje obaveze obavili u kontinuitetu iz domena vojne obaveze.

Regruti uz molbu za privremeni boravk treba da prilože potvrdu o školovanju, zaposlenju, dugoročnom kreditu, lečenju, hospitalizaciji, bavljenju sportom ili drugi dokument kojim se dokazuje razlog i opravdanost boravka u inostranstvu.

2. Prevođenje vojnih obveznika dvojnih državljana u rezervni sastav

Vojni obveznici dvojni državljani imaju ista prava i obaveze kada je u pitanju izvršavanje vojne obaveze, kao i vojni obveznici koji imaju samo državljanstvo Republike Srbije, s tim da imaju mogućnost da vojni rok odsluže u jednoj od država čiji su državljani.

Vojni obveznici dvojni državljani, po osnovu stalnog života u inostranstvu, mogu da podnesu zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske Srbije. Uz zahtev dužni su da priloži sledeće dokaze:

– dokaz o dvojnom državljanstvu,
– dokaz o stalnom životu u inostranstvu,
– izjavu da ne žele da služe vojni rok u Vojsci Srbije.

Zahteve regruta dvojnih državljana za regulisanje statusa rešavaju vojni odseci, gde se regruti vode u vojnoj evidenciji. Nadležno DKP zahtev sa dokazima za prevođenje u rezervni sastav Vojske Srbije prosleđuje Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, a navedeno ministarstvo, vojnom odseku.

Da bi Vojni odsek odlučivao u skladu sa odredbama člana 305. Zakona o Vojsci, uz zahtev za prevođenje u rezervni sastav po osnovu dvojnog državljanstva i stalnog života u inostranstvu, regrut mora preko Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu priložiti napred navedene dokaze.

Zahtev za prevođenje u rezervni sastav mogu da podnesu vojni obveznici dvojni državljani kada navrše 27 godina života, a do tada svoj boravak rešavaju kroz odobrenje privremenog boravka u inostranstvu koje izdaje diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Srbije gde su uvedeni u evidenciju.

Ukoliko eventualno nije izvršena regrutacija, nakon rešenja zahteva za prevođenje u rezervni sastav, potrebno je da izvršite lekarski pregled kod nadležne Vojno-zdravstvene ustanove, radi ocene zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i prevođenja u rezervni sastav.

Napomena:

Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je će 2010. biti prepoznata kao godina velike reforme u društvu, odnosno potpune profesionalizacije Vojske Srbije, što predstavlja ukidanje staromodnog principa služenja vojnog roka i uvođenje savremene obuke i osposobljavanja kadra.

Izvor: Mod.gov.rs

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *