Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

WAMP server – povećanje upload baze

Ovaj članak napisan je za one koji koriste ili imaju nameru da koriste čuveni WAMP SERVER.

U nekom drugom članku objasniću odakle skinuti Wamp Server, koju verziju kao i sam tok instalacije.

Ovog puta dajem savet o tome kako da povećate veličinu za uvoz datoteke u bazu podataka kod Wamp servera.

Kada ste instalirali WAMP SERVER on će biti na sledećoj adresi:

C:\wamp

a ono što tražimo je na sledećoj adresi:

C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\php.ini

Otvorimo php.ini (možemo ga otvoriti pomoću Notepad-a ili Notepad++ i nađemo sledeće:

PRONAĐI:

post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = 8M

UBACI OVO (zameni):

post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M
max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M

OBAVEZNO restartujte WAMP SERVER nakon ove promene.

Ovim postupkom/zamenom smo WAMP SERVER “naterali” da nam dozvoli upload veće baze – 750 Mb (Megabajta), što je, priznaćete, ogromna promena.

Naravno mogli smo upload baze na WAMP SERVERU namestiti da bude i oko 50 Mb ali sa ovim našim savetom i primenom obezbedili ste sebi da možete imati i mnogo više baza i sajtova na WAMP SERVERU (lokalnom serveru).

Nadamo da smo vam pomogli i da vam je uspelo.

Pogledajte VIDEO:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *