Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Zahtev za prijem iseljenika u državljanstvo Republike Srbije

× član 18. Zakona, glasi:

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom.

Bračni drug lica iz stava 1. ovog člana koje je steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Pod iseljenikom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu.

Uz zahtev podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ako su obuhvaćeni zahtevom);
b) izvod iz matične knjige venčanih;
v) izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije (ako podnosilac zahteva nije rođen u Republici Srbiji); g) ako je dete starije od 14. godina potrebna je njegova saglasnost;
g) ako je dete starije od 14. godina potrebna je njegova saglasnost;
d) pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom.

Za prijem u državljanstvo Republike Srbije iseljenika nije potreban otpust iz stranog državljanstva, što znači da može imati dvojno državljanstvo (ne mora živeti u Republici Srbiji i nije mu potrebno odobrenje o stalnom nastanjenju).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *