Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Zdravstvena zaštita na putu


Austrija, Belgija, Holandija, Luksemburg, delimično Mađarska, Rumunija, Savezna Republika Nemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Češka Republika, Crna Gora


Odredbama sporazuma o socijalnom osiguranju sa ovim državama predviđeno je da osiguranici i članovi njihove porodice, za vreme privremenog boravka u ovim zemljama, imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret države u kojoj postoji obavezno zdravstveno osiguranje. Naši građani koji putuju u te države treba da budu snabdeveni odgovarajućim dvojezičnim obrascem- potvrdom radi korišćenja zdravstvene zaštite u zemlji destinacije, u slučaju hitne medicinske pomoći. Obrazac, odnosno potvrdu izdaje filijala zdravstvenog osiguranja nadležna prema mestu njihovog osiguranja.Ukoliko nisu snabdeveni odgovarajućom potvrdom, a nastane potreba hitne medicinske pomoći u inostranstvu, potvrda se, na zahtev inostranog nosioca, može i naknadno izdati.


Bugarska, Velika Britanija, Poljska, Slovačka i delimično Mađarska


/ pružanje zdravstvenih usluga van opšte lekarske nege,specijalističke nege i lekova /

Sporazumi su zasnovani na principu reciprociteta odnosno troškovi pruženih zdravstvenih usluga u inostranstvu terete onu državu u kojoj se zdravstvene usluge pružaju. Građani koji putuju u ove države imaju pravo na pružanje hitne medicinske pomoći i trebalo bi da budu snabdeveni odgovarajućim obrascem, odnosno potvrdom o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, koju im izdaje filijala zdravstvenog osiguranja nadležna prema mestu njihovog osiguranja u matičnoj državi. Međutim, ukoliko ne ponesu potvrdu, a nastane hitna medicinska pomoć u odnosnoj državi, kao dokaz o pravu može da posluži i zdravstvena knjižica, potvrda o zaposlenju, dokaz o pravu na penziju i sl.


Danska, Norveška, Švedska i Švajcarska


Naši građani koji putuju u ove države, i pored postojanja bilateralnog sporazuma – ali koji ne predviđa i pravo na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka van države u kojoj postoji zaposlenje i po tom osnovu zdravstveno osiguranje, treba da budu snabdeveni odgovarajućom potvrdom o korišćenju zdravstvene zaštite koju predviđa Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije. Potvrdu izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja. Nastale troškove eventualnog korišćenja hitne medicinske pomoći u inostranstvu građani sami plaćaju, s tim što se po povratku u Srbiju obraćaju Direkciji Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje radi naknade troškova. Uz zahtev prilažu kopiju izdate potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i originalnu medicinsku i računsku dokumentaciju.

Ostale države

Za sve ostale države potrebno je imati odgovarajuće PUTNO zdravstveno osiguranje.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *